ČESTA PITANJA

INFORMACIJE ZA POLAZNIKE
Šta od dokumenata treba prilikom upisa?
Već sa napunjenih 16 godina se možete upisati u auto školu! Da bi ste se upisali potrebno je da imate važeću ličnu kartu ili potvrdu o izdatoj ličnoj karti. Upis se vrši u auto školi.
Koje sve ispite moram položiti?
Prema važećem zakonu o saobraćaju vozački ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski ispit se polaže po završetku teorijske obuke (nakon položene prve pomoći), a praktičan deo vozačkog ispita nakon završene praktične obuke. Kandidat koji je ispunio uslove za izlazak na vozački ispit podnosi prijavu auto školi u kojoj se organizuje i sprovodi vozački ispit. Prijave za teorijski i praktični ispit kandidat podnosi preko Informacionog sistema za osposobljavanja kandidata za vozače (ISO), kada bira korisničko ime i šifru sa kojom se do kraja procesa identifikuje. Auto škola je u obavezi da centralnoj bazi podataka ISO dostavi spisak kandidata koji su podneli prijave za polaganje teorijskog i praktičnog ispita najkasnije pet dana pred polaganje. Zbog toga kandidati koji su se prijavili, ne mogu povući svoju prijavu za polaganje vozačkog ispita. Zato je od velike važnosti da kandidati budu sigurni u svoje znanje i spremnost za polaganje vozačkog ispita pre pijave ispita. Vozačka obuka može da se pohađa sa navršenih 16 godina, a polaganje vozačkog ispita može da se vrši sa navršenih najmanje 17 godina.
Nakon završetka teorijske nastave, kada se može izaći na teorijski ispit?
Možete izaći na prvi ponuđeni rok, ako se vremenski uklapa.
Sa koliko sakupljenih poena se može položiti teorijski ispit?
Teorijski ispit se može položiti sa osvojenih 85 i više poena.
Posle položenog teorijskog ispita kada se može početi sa praktičnom obukom?
Lekarsko uverenje je potrebno za početak praktične obuke, što znači odmah nakon lekarskog uverenja.
Do kada i gde mogu položiti obuku iz prve pomoći?
Praktični deo vozačkog ispita ne možete polagati dok ne položite obuku iz prve pomoći, ona se polaže u Domu Zdravlja.
Kako da dobijem vozačku dozvolu kada položim vozački ispit u celini?
Kada uspešno položite vozački ispit u Auto školi dobijate potrebnu dokumentaciju, nakon toga potrebno vam je da uplatite takse za izdavanje vozačke dozvole (ove uplate možete izvršiti i u našoj Auto školi), dve fotografije i sve to nosite u Policijskoj upravi za izdavanje probne vozačke dozvole nadležnoj po mestu boravka.