Učionica auto šlole FalkonFamily

Učionica auto šlole FalkonFamily

  • teorijska nastava
  • termini su usklađeni sa Vašim mogućnostima
  • čas traje 45 minuta,
  • po završenoj nastavi polažete teorijski ispit (test) takođe u učionici Auto škole.
  • za polaganje testa obezbeđeno je 7 računara