Upis

Uslovi za upis u auto školu

B – Kategorija:

  • Navršenih 16 godina (polaganje vožnje sa 17 godina).
  • Važeća lična karta.
Uslovi za polaganje teorijskog dela vozačkog ispita:
  • Odslušanih svih 40 časova teoretske obuke po planu i programu škole.
Uslovi za polaganje praktičnog dela vozačkog ispita:
  • Položen teorijski ispit
  • Važeće lekarsko uverenje
  • Položena Prva pomoć.

Važenje položenih testova je 1 godina, kao i lekarskog uverenja. Kontakt formular za pitanja i upis u auto školu


 
 Kontakt formular za UPIS u auto školu:

Ime i Prezime*

Email*

Telefon*

Datum prijave*

Dokument 1*

Dokument 2*

captcha


ako se greška pojavi osveži te stranicu*